Recent Posts

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

0 ความคิดเห็น

อยู่ในวัยทำงาน ถ้าหากต้องการทำประกันอุบัติเหตุนั้นต้องเลือกประกันอุบัติเหตุเพื่อวัยทำงาน (PA HAPPY Life) จากธนาคารไทยพาณิชย์


แน่นอนว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรนั้นก็เกิดขึ้นได้เสมอ ฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่ยังอยู่ในช่วงของวัยเริ่มทำงานหรือได้เริ่มทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนั้นและต้องการที่จะทำประกันอุบัติเอาไว้สักกรมธรรม์หนึ่ง เผื่อวันใดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาจะได้ไม่เดือดร้อนนั้นก็คงจะหารายละเอียดต่างๆ กันวุ่นวายเพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตัวเองต้องการ นอกจากนี้ถ้าหากใครที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆ หรือผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินอยู่บ่อยครั้งนั้นก็สามารถที่จะทำ ประกันการเดินทาง เป็นรายครั้งหรือรายปีไว้เลยก็ได้ ซึ่งประกันอุบัติที่เราจะนำข้อมูลมาฝากกันในวันนี้นั้นจะแยกส่วนต่างหากจากประกันการเดินทาง และถ้าหากใครก็ตามสนใจที่จะทำ ประกันการเดินทาง นั้นทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้มีไว้บริการด้วยเช่นกัน คราวนี้เราไปดูรายละเอียดเบื้องต้นของการประกันอุบัติเหตุ เพื่อวัยทำงาน (PA HAPPY Life) จากธนาคารไทยพาณิชย์กันเลยดีกว่า
1.      ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองในการทำ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อวัยทำงาน (PA HAPPY Life) จากธนาคารไทยพาณิชย์นั้นมีดังนี้
-          ในกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไปนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 500,000 - 5,000,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่แผนความคุ้มครอง)
-          ในกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงจากเหตุการณ์ในการก่อการร้ายนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 500,000 - 5,000,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่แผนความคุ้มครอง)
-          ในกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 250,000  2,500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่แผนความคุ้มครอง)
-          ในกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่แผนความคุ้มครอง)
-          ในกรณีที่มีการเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงจากการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่บนรถโดยสารสาธารณะ หรือขณะที่อยู่ภายในอาคารที่เป็นสาธารณะนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของทุนประกันภัย
-          และถ้าหากว่ามีการเสียชีวิต โดยสาเหตุนั้นมาจากการเกิดอุบัติเหตุทั่วไปพร้อมกับคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) นั้นจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของทุนประกันภัย
-          พ่อแม่ของผู้เอาประกันภัยนั้นจะได้รับเงินค่าเลี้ยงดู ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 30,000 - 300,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่แผนความคุ้มครอง) ซึ่งเงินที่จะได้รับนั้นจะจ่ายให้เป็นรายเดือนเฉลี่ยกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน
-          ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 30,000 - 300,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่แผนความคุ้มครอง) ซึ่งเงินที่จะได้รับนั้นจะเป็นรายเดือนเฉลี่ยกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน
-          ส่วนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนั้น หากเป็นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 - 300,000 บาทต่อครั้ง
2.      ในส่วนของเรื่องอัตราเบี้ย ประกันภัยอุบัติเหตุ นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าผู้เอาประกันภัยนั้นต้องการความคุ้มครองเช่นไร รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย เช่น อายุ อาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนด
3.      ส่วนในเรื่องของเงื่อนไขในการทำประกันอุบัติเหตุเพื่อวัยทำงาน (PA HAPPY Life) จากธนาคารไทยพาณิชย์นั้นต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 16 ปี จนถึงอายุ 60 ปี นอกจากนี้ยังสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี อีกด้วย ซึ่งผู้ที่จะสมัครได้นั้นจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ หรือไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง
4.      และถ้าหากใครสนใจที่จะสมัครประกันอุบัติประเภทนี้นั้นสามารถสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรืออาจจะอ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้

0 ความคิดเห็น:

Best viewed on firefox 5+

Blogger news

AD BANNER
Copyright © Design by Dadang Herdiana